گردآوری اطلاعات مربوط به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی

۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۵ کد : ۶۴۹۲۱ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۴۳۸
گردآوری اطلاعات مربوط به همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی

دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی

عطف به نامه شماره  6/63/209285   مورخ 1400/08/26، خواهشمند است فرم بارگذاری شده در سامانه فرمهای بودجه در خصوص اطلاعات مربوط به همسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای هیئت علمی غیر بالینی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را حداکثر تا تاریخ 1400/09/07 تکمیل فرمایید.


( ۱ )