سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری سازمان بهره وری آسیایی کارگاه آموزشی در زمینه "ارتقاء بهره وری کارکنان در محیط کار دیجیتالی " را برگزار می نماید؛

۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۴۴ کد : ۶۶۱۸۲ اخبار اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۸۴
سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری سازمان بهره وری آسیایی کارگاه آموزشی در زمینه "ارتقاء بهره وری کارکنان در محیط کار دیجیتالی " را برگزار می نماید؛

سازمان ملی بهره وری ایران با همکاری سازمان بهره وری آسیایی (APO) در نظر دارد کارگاه آموزشی در زمینه "ارتقاء بهره وری کارکنان در محیط کار دیجیتالی " را به دلیل محدودیت های پدید امده به واسطه شیوع پاندمی COVID به صورت مجازی از تاریخ 12/3/ 1400 تا 1400/12/6 برگزار نماید.

از کلیه واحدهای ستادی وزارت عتف و نمایندگان بهره وری موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری درخواست می گردد چنانچه دوره مذکور در پیوست این خبر در ارتباط با ماموریت اصلی و شرح وظایف آن واحد یا موسسه تشخیص داده می شود نامه معرفی افراد واجد شرایط به همراه فرم های بایودیتا و مشخصات فارسی را تاریخ 1400/10/22را به دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات و تحول اداری وزارت عتف ارسال نمایند تا پیش از مهلت تعیین شده برای دوره نسبت به جمع آوری درخواست ها و اعلام به سازمان ملی بهره وری اقدام گردد.


لینک دانلود فایل