پیش بینی بازنشسته های 3 ماهه چهارم سال 1393

۲۴ دی ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۵ کد : ۷۵۹۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۸
به منظور پیش بینی تعداد بازنشسته های 3ماهه آخر سال 1393 و برآورد اعتبار مورد نیاز تا پایان سال ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به تکمیل...

به منظور پیش بینی تعداد بازنشسته های 3ماهه آخر سال 1393 و برآورد اعتبار مورد نیاز تا پایان سال ،ضروری است  کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی  و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به تکمیل و ارسال جدول پیوست  از طریق E-Mail  به آقای متقی حداکثر تا تاریخ 04/11/1393 اقدام نمایند.

 

 

 

جدول بازنشسته ها