پیش بینی عملکرد اعتبارات سال 1393

۲۲ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۳ کد : ۷۵۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۸
به منظور پیش بینی تخصیص12 ماهه اعتبارات سال 1393 از محل بند "و" و سایر ضروری است نسبت به تکمیل و ارسال جدول پیوست به کارشناس مربوطه از طریق E-mail حداکثر تا تاریخ 24/10/1393 اقدام عاجل...

به منظور پیش بینی تخصیص12 ماهه اعتبارات سال 1393 از محل بند "و" و سایر ضروری است نسبت به تکمیل  و ارسال جدول پیوست به کارشناس مربوطه از طریق E-mail حداکثر تا تاریخ 24/10/1393 اقدام عاجل مبذول فرمایید.

شایان یادآوری است اطلاعات مندرج در جدول تنها جهت برآورد تخصیص 12ماهه بوده و دانشگاه ها و مراکز آمورشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اکیداً از درج کسری اعتبارات خود در جدول مربوطه خودداری نمایند

 

 

جدول