تبصره 22-قانون بودجه سال 1393

۲۴ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۹ کد : ۷۶۹۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۹
بازگشت به ابلاغیه شماره 31073مورخ 27/03/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، جداول ضمیمه ابلاغیه جهت استفاده ضمیمه می گردد . تبصره ...

بازگشت به ابلاغیه شماره 31073مورخ 27/03/1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  جمهور ، جداول  ضمیمه ابلاغیه جهت استفاده ضمیمه می گردد .

 

 

 

تبصره 22-قانون بودجه سال 1393