تخصیص ردیف 64-550000

۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۱ کد : ۷۷۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۳۱۶
پیرو ابلاغ شماره 103709 مورخ 01/09/1393 موضوع کمک به اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل ردیف 64-550000 ،تخصیص اعتبار یادشده باشماره 124832 مورخ 16/10/1393 صادر و از خزانه داری کل ...
پیرو ابلاغ شماره 103709 مورخ 01/09/1393 موضوع کمک به اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل ردیف 64-550000 ،تخصیص اعتبار یادشده باشماره 124832 مورخ 16/10/1393 صادر و از خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.