خلاصه گزارش گردهمایی

۰۶ آبان ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۰ کد : ۹۱۰۴ اخبار
تعداد بازدید:۵۳۴
پیرو دومین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی مورخ 9 و 10 شهریور 1393 دانشگاه تبریز، به پیوست خلاصه مباحث مطرح شده در خصوص برنامه، بودجه و تشکیلات جهت بهره برداری ...

پیرو  دومین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی مورخ 9 و 10 شهریور 1393 دانشگاه تبریز، به پیوست خلاصه مباحث مطرح شده در خصوص برنامه، بودجه و تشکیلات جهت بهره برداری مدیران و کارشناسان بودجه و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ارائه می گردد.

 

گزارش گردهمایی