اخبار - آرشیو

خلاصه گزارش گردهمایی

پیرو دومین گردهمایی معاونین اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی مورخ 9 و 10 شهریور 1393 دانشگاه تبریز، به پیوست خلاصه مباحث مطرح شده در خصوص برنامه، بودجه و تشکیلات جهت بهره برداری ...

ادامه مطلب