اخبار - آرشیو

آنی قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی، موسسات پژوشی و پارک های علم و فناوری

ضروری است کلیه دانشگاه ها ،موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به درج اطلاعات مربوط به خروج نیروهای انسانی خود در فایل پیوست اقدام و جدول تکمیلی را حداکثر تا تاریخ 22/10/1394 به ...

ادامه مطلب