اخبار - آرشیو

قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی

پیرو گردآوری اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در شهریور سال جاری و به منظور برآورد اعتبارات سال 1395 ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارسال اطلاعات اعضای هیات علمی خود در مهر سا...

ادامه مطلب

آنی - قابل توجه موسسات پژوهشی

با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 و آغاز تدوین لایحه بودجه ضروری است کلیه موسسات پژوهشی علاوه بر تکمیل جداول ارسالی گذشته ، نسبت به تکمیل اطلاعات آماردانشجویی و تعداد شرکت های مستقر در مرا...

ادامه مطلب

پیش بینی درآمد اختصاصی سال 1395

با توجه به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1395 و آغازپیش بینی درآمد اختصاصی  لایحه  ، ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی وموسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری نسبت به پیش بینی منابع درآمدی ...

ادامه مطلب