اخبار - آرشیو

مهم دستورالعمل جذب نیروی قراردادی

با عنایت به درخواست¬های واصله از سوی دانشگاه¬ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص جذب نیروی انسانی قراردادی و در اجرای نامه شماره 388925 مورخ 05/12/94 رئیس محترم امور برنامه¬ریزی، تأمین و به...

ادامه مطلب

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

با توجه به ابلاغ ضرایب حقوقی سال  1395، یک نسخه  از تصویب نامه یاد شده جهت بهره برداری کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ارائه می گردد.ضرایب حقوق سال 1395...

ادامه مطلب

مهم

ضروری است  مدیران بودجه کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری که متقاضی دریافت شناسه و رمز عبور برای دسترسی به سامانه سام عتف وزارت متبوع می باشند، نسبت به  تما...

ادامه مطلب