اخبار - آرشیو

مهم قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی

به منظور بازنگری ضریب منطقه ای در مدل تعیین و توزیع اعتبارات دانشگاه ها برای سال 1396، ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارسال یک نسخه از حکم کارگزینی سال 1394 استادیار پیمانی پایه یک...

ادامه مطلب