اخبار - آرشیو

قابل توجه دانشگاهها

با توجه به اتمام بررسی اولیه اطلاعات ارسالی مربوط به آمار لایحه ۱۳۹۷ در سامانه فرم های بودجه وزارت علوم ضروری است کارشناسان محترم بودجه با مراجعه مجدد به سامانه از تایید یا رد فرم های ارسالی اطمینان حاصل نمایند. لازم به توضیح است چنانچه فرم ها در کارتابل سامانه Bugetformقابل رویت باشد در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن ایرادات درج شده در قسمت توضیحات جدول مربوط به هزینه درآمدها اقدام نمایند.

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( فوری و مهم)

قابل توجه کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با توجه به اتمام زمان تکمیل فرم های لایحه ۹۷ در سامانه مربوطه، آن دسته از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که تاکنون فرم های مذکور را تکمیل ننموده اند تنها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۲ مهلت دارند نسبت به تکمیل فرم ها اقدام نمایند . چنانچه از تاریخ مذکور بگذرد عواقب ناشی از عدم تکمیل فرم ها بر عهده ی دستگاه می باشد و این دفتر اعتبارات مربوط به سال ۹۶ را برای آن دستگاه درج می نماید.

ادامه مطلب

تکمیل و ارسال فرم های بودجه ای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

اطلاعات موجود در سامامه فرم ها مشابه اطلاعات جدول اکسل پیوست است. به منظور سهولت تکمیل فرم ها ابتدا می توانید جدول اکسل را تکمیل بعد به سامانه انتقال دهید برای دسترسی به فایل اکسل لینک را دانلود نمایید.

ادامه مطلب