اخبار - آرشیو

پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۷ و ماقبل
اطلاعیه

پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۷ و ماقبل

با توجه به محدودیت اعتبار ردیف پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت عتف و لزوم اعمال مدیریت بر توزیع آن، ابلاغ اعتبار به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای بازنشستگان ماقبل سال ۱۳۹۷ بطور کامل و برای بازنشستگان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ با مبالغ بالای صد میلیون تومان بصورت علی الحساب انجام شده است. بدیهی است با دریافت اعتبارات بیشتر نسبت به پرداخت کامل پاداش پایان خدمت همکاران محترم اقدام خواهد شد.

ادامه مطلب