اخبار

 تسریع در ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/19 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تسریع در ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/19 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آنی- حائز اهمیت روسا و سرپرستان محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سلام علیکم؛    احتراماً، با توجه به فرارسیدن ایام تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1396 کل کشور و لزوم رعایت...

ادامه مطلب
*قابل توجه دانشگاه‌هایی که کارشناس آنها خانم‌ها گودرزی و فاضلی بوده‌اند

*قابل توجه دانشگاه‌هایی که کارشناس آنها خانم‌ها گودرزی و فاضلی بوده‌اند

باسلام و احترام خواهشمند است  دانشگاههای تحت نظر خانم فاضلی اطلاعات آماری مندرج در بخشنامه ها را به ایمیل خانم قنبری و دانشگاه‌های تحت نظر خانم گودرزی اطلاعات آماری مندر ج در بخشنامه ها را ب...

ادامه مطلب

تکمیل و ارسال اطلاعات آماری تولید مقالات و همچنین آمار اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی براساس وضعیت افراد فعال در شهریور سال جاری

آنی-حائز اهمیت روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سلام علیکم؛    احتراماً، خواهشمند است به منظور برآورد اعتبارات سال 1396 دانشگاه ها و موس...

ادامه مطلب