اخبار

 تسریع در ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/19 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تسریع در ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/19 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آنی- حائز اهمیت روسا و سرپرستان محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سلام علیکم؛    احتراماً، با توجه به فرارسیدن ایام تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1396 کل کشور و لزوم رعایت...

ادامه مطلب
*قابل توجه دانشگاه‌هایی که کارشناس آنها خانم‌ها گودرزی و فاضلی بوده‌اند

*قابل توجه دانشگاه‌هایی که کارشناس آنها خانم‌ها گودرزی و فاضلی بوده‌اند

باسلام و احترام خواهشمند است  دانشگاههای تحت نظر خانم فاضلی اطلاعات آماری مندرج در بخشنامه ها را به ایمیل خانم قنبری و دانشگاه‌های تحت نظر خانم گودرزی اطلاعات آماری مندر ج در بخشنامه ها را ب...

ادامه مطلب

تکمیل و ارسال اطلاعات آماری تولید مقالات و همچنین آمار اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی براساس وضعیت افراد فعال در شهریور سال جاری

آنی-حائز اهمیت روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سلام علیکم؛    احتراماً، خواهشمند است به منظور برآورد اعتبارات سال 1396 دانشگاه ها و موس...

ادامه مطلب

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌پژوهشی و فناوری

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب

مهم قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی

به منظور بازنگری ضریب منطقه ای در مدل تعیین و توزیع اعتبارات دانشگاه ها برای سال 1396، ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارسال یک نسخه از حکم کارگزینی سال 1394 استادیار پیمانی پایه یک...

ادامه مطلب