اخبار

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب

بخشنامه مربوطه به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌پژوهشی و فناوری

خواهشمند است به منظور تسریع در امر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان محترم، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:1- در راستای صرفه جویی در کاغذ و تحقق مدیریت سبز، کلیه مدارک و مستندات صرفاً از طریق سامانه جا...

ادامه مطلب

مهم قابل توجه دانشگاه ها و مراکز آموزشی

به منظور بازنگری ضریب منطقه ای در مدل تعیین و توزیع اعتبارات دانشگاه ها برای سال 1396، ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارسال یک نسخه از حکم کارگزینی سال 1394 استادیار پیمانی پایه یک...

ادامه مطلب

مهم دستورالعمل جذب نیروی قراردادی

با عنایت به درخواست¬های واصله از سوی دانشگاه¬ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص جذب نیروی انسانی قراردادی و در اجرای نامه شماره 388925 مورخ 05/12/94 رئیس محترم امور برنامه¬ریزی، تأمین و به...

ادامه مطلب

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

با توجه به ابلاغ ضرایب حقوقی سال  1395، یک نسخه  از تصویب نامه یاد شده جهت بهره برداری کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ارائه می گردد.ضرایب حقوق سال 1395...

ادامه مطلب