اخبار

مهم

ضروری است  مدیران بودجه کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری که متقاضی دریافت شناسه و رمز عبور برای دسترسی به سامانه سام عتف وزارت متبوع می باشند، نسبت به  تما...

ادامه مطلب

مهم قابل توجه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

با توجه به نیاز این دفتر به آمار اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری، ضروری است کلیه مراکز یاد شده نسبت به تکمیل جدول ذیل و ارسال آن به کارشناس خود ...

ادامه مطلب

آنی قابل توجه دانشگاه ها ،مراکز آموزشی ،موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری

با توجه به فرا رسیدن ماههای پایانی سال و لزوم مدیریت سقف برنامه های ردیف 42-113500 ( مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) ضروری است، کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزشی،موسسات پ ...

ادامه مطلب