اخبار

قابل توجه دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری موضوع برآورد دیون و بدهی های اعتبارات هزینه‌ای سنوات اخیر

قابل توجه دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری موضوع برآورد دیون و بدهی های اعتبارات هزینه‌ای سنوات اخیر

آنیباسلام و احترام؛       خواهشمند است به منظور برآورد دقیق دیون اعتبارات هزینه ای سنوات اخیر و بهره مندی از ظرفیت تبصره 36 قانون اصلاح بودجه سال 1395 بابت تسویه مطالبات...

ادامه مطلب
ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/26 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

ارسال آمار دانشجویی سال 1396-1395 حداکثر تا پایان روز اداری دو شنبه مورخ 1395/07/26 به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آنی و حائز اهمیتقابل توجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی       با توجه به محدودیت زمانی برای ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر براساس برنامه زمانبندی سازمان برنامه و بودجه و...

ادامه مطلب