آرشیو قدیمی

برگزاری کارگروه تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق

برگزاری کارگروه تخصصی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق

دومین جلسه "کارگروه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ از ساعت ۹ الی ۱۲ با موضوع "بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد" و از ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰ با موضوع "بررسی فرم‌های بودجه تفصیلی" با حضور اعضای این کارگروه در محل سالن شهید مفتح واقع در طبقه دوم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

ادامه مطلب