عملکرد سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ دفتر برنامه و بودجه

تعداد بازدید:۱۷۵۹

بودجه تفصیلی

 • بررسی وضعیت فرم‌های بودجه تفصیلی
 • اصلاح و بازنگری نمودار گردش کار مبادله بودجه تفصیلی
 • تدوین دستور العمل جامع تکمیل فرم‌های بودجه تفصیلی
 • برگزاری جلسات داخلی به منظور اصلاح و بازنگری فرم‌های بودجه و ارائه گزارش
 • برگزاری جلسه با طراح سامانه به منظور برطرف نمودن اشکالات موجود در فرم‌های بودجه تفصیلی
 • تشکیل و برگزاری جلسه کارگروه فرم‌های بودجه تفصیلی با حضور دبیران مناطق

 

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و مدل برآورد اعتبارات

 • تشکیل و برگزاری کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با حضور دبیران مناطق
 • پیگیری تشکیل جلسات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مدیران بودجه و مالی دانشگاه‌ها در مناطق مختلف و شرکت در جلسات
 • بررسی نسخه مقدماتی چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت و ارائه گزارش و برگزاری جلسات کارشناسی با طراح سامانه HES
 • بررسی برنامه و فعالیت‌های مندرج در سامانه حس
 • فعال نمودن دبیران مناطق و ایجاد ارتباط و هماهنگی با دبیران مناطق به منظور پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
 • شرکت در جلسات شورای بودجه‌ریزی عملیاتی پارک‌های علم و فناوری
 • تشکیل و برگزاری کارگروه مدل تعیین و توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با حضور دبیران مناطق
 • ارائه مدل تعیین و توزیع در جلسه مدیران بودجه و مالی دانشگاه‌های منطقه دو
 • تشکیل و برگزاری کارگروه پایش و ارزیابی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در حوزه آموزش عالی
 • احصا و مقایسه تبصره‌های هزینه‌ای قانون بودجه 97 و 98
 • پیگیری آیین‌نامه‌های ابلاغ شده و در حال ابلاغ به منظور آسیب‌شناسی و تصحیح آن
 • بررسی عملکرد تبصره‌های قانون بودجه 97 و راه‌کارهای ارتقای کارایی و بهره‌وری آن و تعیین اولویت های سال 98
 • ارائه گزارش عملکرد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات از محل زیر پروژه‌های منشور اقتصاد مقاومتی
 • ارائه گزارش از وضعیت اعتبارات مورد نیاز پاداش پایان خدمت و لیست بازنشستگان سال 1397 به رئیس سازمان برنامه و بودجه
 • تکمیل اطلاعات دفتر برنامه، بودجه در سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (تسما)
 • تهیه گزارش مازاد درآمد اختصاصی برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور
 • بررسی دستور جلسات کمیسیون‌های دائمی دانشگاه‌ها به منظور تطابق با قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه گزارشات تخصصی مورد نیاز سازمان بهره‌وری و میز خدمت
 • تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی و جداول مورد نیاز از اعتبارات سال 98 و مقایسه آن با سال 97
 • تهیه بخشنامه و ضوابط اجرایی و خط مشی بودجه و نکات مهم در هزینه‌کرد منابع سال 98
 • پاسخگویی به استعلامات دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه‌ها و ...

 

امور ستاد وزارت و ردیف‌های متمرکز و وابسته

 • برگزاری جلسات کارشناسی بررسی اعتبارات سال 98 با اداره کل امور اداری و اداره کل امور مالی
 • بررسی پیشنهاد معاونت‌ها درخصوص اعتبارات سال 98 با درنظر داشتن اولویت‌های بالادستی
 • توزیع اعتبارات سال 98 ستاد وزارت
 • تشکیل کمیته مدیریت هزینه‌ها
 • تهیه پیش‌نویس موافقتنامه مورد تأیید معاونت اداری، مالی و مدیریت
 • پیگیری تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری از سازمان برنامه و بودجه کشور
 • پیگیری کلیه امور مربوط به اعتبارات ردیف 113500 و ردیف‌های وابسته از سازمان برنامه و بودجه.
 • بررسی و آسیب شناسی فرآیند فعلی پاداش پایان خدمت و ابلاغ بروکراسی جدید به دانشگاه‌ها و ...
 • بررسی قوانین و مقررات مربوط به پاداش پایان خدمت
 • تکمیل و راه‌اندازی فاز نخست سامانه پاداش پایان خدمت به منظور افزایش کارایی
 • تنظیم برنامه زمانبندی برای برگزاری جلسات کارگروه‌ها و مدیران برنامه و بودجه مناطق در سه ماهه دوم سال98
 • برگزاری جلسه با مرکز هیأت امنا به منظور تسهیل در مبادله بودجه تفصیلی و ارائه گزارش
 • پشتیبانی سامانه اطلاعاتی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات و اطلاع رسانی و انتشار اخبار دارای اولویت برای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری
 • شرکت در جلسه مدیران بودجه مناطق و مؤسسات پژوهشی و پارک‌ها
 • گردآوری اطلاعات مربوط به اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام دانشگاه‌ها
 • انجام سایر امور محوله