وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۲۹۹

وظایف این شورا عبارتند از:

  1. طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۱۳۹۳ تاریخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورای عالی اداری در ستاد دستگاه و سازمان های وابسته.
  2. اتخاذ ساز و کارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری.
  3. پیش بینی بودجه مناسب برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری.
  4. تدوین و اجرای برنامه های لازم برای مدیریت عملکرد دستگاه و همچنین ارتقای کارآیی و بهره وری.
  5. ارایه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی و تحول اداری (مستقر در این سازمان) از طریق بررسی و مطالعه برنامه های اجرا شده.
  6. تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و سازمان های تابعه و ارایه آن به دبیرخانه ستاد.
  7. هدایت و راهبری سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته یا تابعه و واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آنها.