اعضاء شورای راهبری توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۳۰۹

اسامی اعضاء

سمت

آقای دکتر غلامی

مقام عالی وزارت (رئیس شورا)

آقای دکتر نظرپور

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (دبیر شورا)

آقای دکتر خدایی

معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

آقای دکتر صدیقی

معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

آقای دکتر خراسانی

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

آقای دکتر زکایی

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی

آقای دکتر صدری

نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

آقای دکتر سلیمی

رئیس دانشگاه علامه

آقای دکتر رستگاری

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه ، تشکیلات و تحول اداری

آقای دکتر عباسپور

مدیرکل فناوری اطلاعات

آقای دکتر جعفری

مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

آقای دکتر واعظی

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی