دبیران مناطق؛ اهداف و رویکردها

تعداد بازدید:۲۷۹

اجرای طرح، منطقه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در پرتو دیدگاه مبتنی براستفاده از فرصت ها و تقویت قوت ها و غلبه بر تهدیدات و رفع ضعف ها در حوزه آموزش است.

در این راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مسیر، ارتقاء فعالیت ها، جلوگیری از دوباره کاری ها و صرفه جویی در هزینه های اجرای طرح ها در حوزه های مختلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، نسبت به تبیین سیاست ها و اجرایی کردن امور مربوطه در کنار افزایش، تنوّع و وسعتِ فعالیت­ها و نیز پراکندگی مخاطبان دانشگاهی، اقدام به منطقه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در 10 منطقه کرده است.

 

اهداف

 • رشد متناسب واحدهای مختلف مجموعه آموزش عالی در پهنه کشور متناسب با مأموریت های محوله
 • بررسی و شناسایی ساختارها و مشخصه های آموزش عالی کشور در هر یک از واحدها ازدیدگاه فعّالیّت های منطقه ای و از جنبه بررسی های رشد این فعّالیّت ها و برنامه ریزی ها درسطح ملّی و کلان
 • گسترش گفتمانهایی راهگشا و کارآمد
 • واگذاری فی مابینِ سیاست ها، تصمیم گیری ها و اجرایی کردن طرح ها به صورت منطقه ای و کلان در سایه تبیین ضرورت ها، سیاست ها، اهداف و شاخصه ها در آموزش عالی کشور
 • تفکیک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به گروه هایی با فعّالیّت ها و مأموریت های مشابه و مشخص شدن سهم هر یک، به عنوان جزئی از یک کل به هم پیوسته در تحقق اهداف عالی نظام آموزش عالی کشور
 • پردازش مباحث حوزه های مختلف مأموریتی آموزش عالی کشور و ارائه به مراجع ذیربط
 • ایجاد سازوکارهای ارتباطی مناسب و کارشناسانه و تبادل اطلاعات بین حوزه های مختلف خانواده آموزشی عالی کشور دیگر دستگاه های دولت (مثلاً بخش صنعت / کشاورزی و....)
 • ایجاد سازوکارهای ارتباطی مناسب و ارتباط تخصصی تر با نگاه جغرافیایی بین مقام عالی وزارت و رؤسای دانشگاه ها به منظور تعریف، تشریح و پیگیری مأموریت های محوله به تفکیک منطقه

 

ملاحظات و ویژگی های منطقه بندی

 • تقسیم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور متناسب با فرهنگ، گویش، قومیت، موقعیت جغرافیایی و آب و هوای هر استان
 • پیش بینی و قرار گرفتن حداقل یک دانشگاه مادر) دارای امکان آموزش پژوهشی مناسب تر (در هر منطقه
 • قرار گرفتن پارک های علم و فناوری / پژوهشگاه ها / پژوهشکده ها در کنار دانشگاه ها درهر منطقه
 • در راستای هماهنگی های بیشتر در حوزه آموزش عالی کشور با نگاه کلان و ملی و جلوگیری از جزیره های عمل کردن دیگر مراکز آموزشی؛ بر اساس مواد مندرج در این طرح، به تعداد استان های هر منطقه، یک دانشگاه غیر انتفاعی (به نمایندگی از هر استان) به عنوان عضو منطقه در جلسات و برنامه های منطقه عضویت دارد
 • نزدیکی فاصله دانشگاه های عضو در هر منطقه

 

مراکز نام برده در حالت عادی با هماهنگی های معاونتی (به صورت تخصصی از لحاظ حوزه مأموریت ها) هرکدام دارای جلسات تخصصی و هماهنگی های خاص در معاونت های مربوطه هستند که غالباَ به صورت نشست های سالانه یا... پیگیری میشوند. اجرای این طرح در راستای تحقق اهداف کلان آموزش عالی کشور و هماهنگی و آشنایی تمامی مراکز آموزشی و پژوهشی ازفعالیت ها، برنامه ها و سیاست های اجرایی در حوزه آموزش عالی کشور به طور عام و ایجاد زمینه های فعالیت های مشترک و نزدیک شدن نگاه ها و همکاری های دقیقتر؛ با حضور و عضویت تمام حوزه های آموزش عالی کشور صورت گرفته است.