معرفی

معرفی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات 

معرفی گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

معرفی گروه برنامه و بودجه

 

 

 

 

 

 

 

دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یکی از دفاتر زیرمجموعه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی است که در قالب دو گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل، و گروه برنامه و بودجه در راستای ایفای سیاست های حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.

 

برگشت به ابتدای صفحه

تعداد بازدید:۱۴۶۷